Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ৩rd August ২০২৩

ফুলক্রীম গুঁড়োদুধ

                                                ফুলক্রীম গুঁড়োদুধ

ক্র: নং পণ্যোর বিবরণ ভোক্তা মূল্য
01.  ১ কেজি প্যাকেট ৮০০.০০
02.  ১/২ কেজি প্যাকেট ৪০০.০০
03.  ব্লাক (২৫কেজি ব্যাগ) ১৭৭৫০.০০