Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৯ জানুয়ারি ২০২৩

আইসক্রীম

                                                      আইসক্রীম

ক্র: নং পণ্যের বিবরণ ভোক্তা মূল্য
01.  ২ লিটার আইসক্রীম বক্স 400.00
02.  ১ লিটার আইসক্রীম বক্স 235.00
03.  ১/২ লিটার আইসক্রীম বক্স 125.00
04.  ১০০ এম.এল আইসক্রীম কাপ 25.00

                                                   চকোবার

ক্র: নং পণ্যের বিবরণ ভোক্তা মূল্য
01.  48 এম.এল চকোবার 25.00

                                      ললিজ

ক্র: নং পণ্যের বিবরণ ভোক্তা মূল্য
01.  48 এম.এল ললিজ 12.00